met  
jezelf de ander de wereld God
a a a a

kostbaar - kwetsbaar
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Okke Jager

Woorden op de grens.
Woorden van troost en hoop.
Woorden die vragen om elkaar als kostbaar te zien.
In kwetsbaarheid wordt je je vaak pas bewusthoe kostbaar het leven is. Het is een teken van kracht als iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Vaak is dat gebaseerd op een diep doorleefd gevoel van vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn voor datgene wat je kan overkomen of wat anderen je aandoen. Dat heeft te maken met een basisvertrouwen, dat doorgaans rust op de liefde die je ervaart van anderen.
Vanuit de relatie met God is de mens niet in de eerste plaats iemand die een bepaalde functie heeft maar iemand die geliefd is en er mag zijn. Daarom is het beter om in te zetten met het idee van de mens als een kwetsbaar wezen. Zo kom je als baby ter wereld. In zekere zin blijf je ook kwetsbaar en is het goed en heilzaam om dat voor jezelf en voor de ander te erkennen.
Het is ook een teken van kwaliteit van de samenleving

mailfacebookintro