met  
jezelf de ander de wereld God
a a a a

WE ARE THE CAPTAINS OF OUR SOUL

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful and beyond measure.

It is our light, not our darkness, that frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?

You are a child of God. Your playing small doesn´t serve the world.
There is nothing enlightening about shrinking so that other people won´t feel insecure around you.

We are born to make manifest the glory of God that is within us.
Its not just in some of us, it´s in everyone.
And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.


WIJ ZIJN DE BEWAARDERS VAN ONS LEVEN

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig en bovenmatig krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons bang maakt.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?

Wie ben je eigenlijk niet?
Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen dient de wereld niet.

Er is niets opmerkelijks aan om jezelf  klein te houden opdat andere mensen om je heen zich mogelijkerwijs onzeker zullen voelen.
We zijn geboren om de glorie van God te manifesteren die in ons is.

Het is niet slechts in enkelen van ons, het zit in iedereen.

En als we ons licht schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen!


Inaugurele rede 1994, NELSON MANDELA

 

mailfacebookintro