met  
jezelf de ander de wereld God
a a a a

Op een dag zei een man uit het volk tot Zen-meester Ikkyu:
‘Meester, wilt u alstublieft enige regels van de hoogste wijsheid voor me opschrijven?’
Ikkyu nam onmiddellijk zijn penseel en schreef het woord ‘aandacht’.

‘Is dat alles?’ vroeg de man. ‘Wilt u er niets aan toevoegen?’
Ikkyu pakte opnieuw de penseel en schreef toen: ‘Aandacht. Aandacht.’

‘Nu’, merkte de man nogal geërgerd op, ‘ik zie niet veel diepte of subtiliteit in wat u zojuist hebt geschreven.’
Toen schreef Ikkyu opnieuw: ‘Aandacht. Aandacht. Aandacht.’

Half boos vroeg de man: ‘Wat betekent dat woord Aandacht eigenlijk?’
Ikkyu antwoorde vriendelijk: ‘Aandacht betekent Aandacht!’

R. Omstein

mailfacebookintro