met  
jezelf de ander de wereld God
a a a a

“To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.”

"Om creatief te leven moeten we onze angst verliezen om fouten te maken."

mailfacebook • intro