met  
jezelf de ander de wereld God
a a a a

Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop
als dat niet het geval is, is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen
wel de zekerheid dat iets zinvol is onafhankelijk van de afloop, het resultaat.

Vaclav Havel
mailfacebook • intro